Story of Tablecloth

Každý kus je ušitý zo starého obrusu alebo látky a nesie v sebe príbeh. Šiť košele z obrusov som začala hlavne kvôli kvalite, ktorú v sebe staré, rokmi overené látky skrývajú. Presah príbehu prišiel až v momente, keď som sa v jednej z nich prešla.